1.  Bendrosios nuostatos

1.1. Dirbtiniai žiedai UAB (toliau – Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje perkupigu.lt (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisyklės paspausdamas nuorodą „Susipažinau ir sutinku”, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.

1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau – Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Vartotojas prieš tapdamas Klientu turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje www.perkupigu.lt , registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Kliento registraciją patvirtinama automatiškai, nurodytu el. pašto adresu išsiunčiant Kliento pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį su nuoroda, kurią Klientui paspaudus patvirtinama ir užbaigiama sėkminga registracija.

2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui ir rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas išreiškia rašytinį pageidavimą nenaudoti jo asmens duomenų rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.7. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

 

3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.

3.2. Mokestis už pristatymą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

3.3. Klientas už užsakytas prekes atsiskaito išankstiniu bankiniu pavedimu.

3.4. Jei klientas pageidauja atsiskaityti už prekes atsiimant,  išperkamasis mokestis yra:  kurjeriui  3.48 EUR ( t.y. nustatytas kurjerio mokestis). Užsakymo suma turi būti nemažesnė nei 45 EUR (jei prie užsakymo prekės nenurodyta kitaip).

 

4. Prekių užsakymas 

4.1. Klientas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus „Patvirtinti užsakymą”).

4.2. Klientui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, Prekės identifikacinis kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Klientas.

4.3. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

4.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

4.5. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.

4.6. Klientui pateiktus užsakymą Pardavėjas susisieks per 24 valandas( darbo dienomis) nuo jo gavimo momento.

4.7. Siekiant išvengti piktnaudžiavimų, nepilnamečiams prekių neparduodame.
 

 

5. Prekių pristatymas ir įteikimas
5.1.Prekių pristatymo kainos Lietuvos Respublikoje:

Dėmesio!  Visas prekes turime sandėlyje. Informuojame el paštu, kai užsakymas yra išsiunčiamas. Užsakymai išsiunčiami per dvi darbo dienas po užsakymo apmokėjimo. Dažniausiai išsiunčiame sekančią darbo dieną po apmokėjimo gavimo. 

 • Per Lietuvos paštą, kaina 5.00  EUR (siunta keliauja 2-5 d.d. po siuntos išsiuntimo)
 • Per kurjerį, kaina 3.99 EUR (kurjeris pristato siuntas iki dviejų darbo dienų, neįskaitant prekės išsiuntimo dienos) Kurjeris pristato darbo dienomis nuo 8-17 val.
 • Jei labai skubu, siunta galime įdėti  į autobusų stoties siuntų skyrių. Tada užsakymą gausite tą pačią arba sekančią dieną (visomis savaitėmis dienomis), kaina 3.99 EUR.  Jei norite, kad prekes pristatytume šiuo būdu turite suderinti su mumis tel: 861116585. Siunčiame tik į tuos miestus , kur yra tiesioginiai autobusai iš Panevėžio.
 •  
 • Į kuršių Neriją – nesiunčiame.
 • Jei klientas pageidauja atsiskaityti už prekes atsiimant, tuomet papildomai prisideda  išperkamasis mokestis: kurjeriui  3.99 EUR ( t.y. nustatytas kurjerio mokestis). Jei norite, už prekes atsisikaityti kurjeriui turite: suderinti telefonu, arba parašyti į el. paštą arba užsakyme parašyti komentarų skiltyje.Su išperkamuoju mokesčiu siunčiame tik kurjeriu ir už ne mažesnę kaip 45 EUR sumą.  taikomas dar papildomai 1 eur, pinigų pasėmimo mokestis. (jei prie užsakymo prekės nenurodyta kitaip).
 • Dėl prekių siuntimo į užsienį prašome kreiptis el. paštu : perkupigu@gmail.com 
 
5.2. Klientas pasirinkęs pristatymą: „registruotu paštu”, pranešimą į pašto dėžutę arba sms žinutę gauna per 2-4 d.d. po užsakymo išsiuntimo dienos, o pasirinkęs „kurjeriu” , užsakymą gauna sekančią darbo dieną po išsiuntimo. (Šventiniu laikotarpiu arba į atokesnes vietas kurjeriai pristato iki dviejų d.d. po siuntos išsiuntimo). 
5.3. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis – Lietuvos paštą arba kurjerį. Prieš pristatydami prekę kurjeriai susisiekia su Klientu ir pasitikslina dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
Pristatymo laiką derina pats klientas, kai kurjeris susisiekia su juo.
5.4. Tais atvejais, kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ar Pardavėją.
5.5. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.
5.6. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
5.8. Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui  sąskaitą faktūrą įdeda su prekėmis.
5.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.
5.10. Prekės bus pristatomos Jūsų nurodytu adresu. 

 

6. Prekių garantijos

6.1. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.

6.2. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

 

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

7.2. Klientas įsipareigoja:

7.2.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;

7.2.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;

7.2.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;

7.2.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su Pardavėju už nupirktas Prekes;

7.2.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

7.2.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

7.3. Pardavėjas turi teisę:

7.3.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;

7.3.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;

7.3.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;

7.3.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.3.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;

7.4. Pardavėjas įsipareigoja:

7.4.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

7.4.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;

7.4.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

7.4.4. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

7.5. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

7.6. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

7.7. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

7.8. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

 

8. Prekių grąžinimas

8.1. Grąžinamos tik tos prekės, kurių grąžinimo nereglamentuoja Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217, 18 punktas: „Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba gražinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus šiame punkte išvardintas prekes”.

8.2. Prekes galima grąžinti per 7 dienas nuo gavimo dienos. Apie grąžinimą per 7 darbo dienas informuokite el. paštu perkupigu@gmail.com ir mes susisiekę su jumis aptarsime kaip bus vykdomas grąžinimas. Prekės siuntimo, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.3. Brokuotos prekės yra keičiamos ar grąžinamos pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. 

8.4. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas arba persigalvoja, pirkėjas padengia prekės siuntimo išlaidas, taip pat jam yra negrąžina suma (komisinis mokestis už įmokų surinkimą), kurią nuskaičiavo mokėjimai.lt sistema iš pardavėjo (DIRBTINIAI ŽIEDAI UAB). 

8.5. Plačiau apie prekių grąžinimą skiltyje Garantija/Grąžinimas.

9. Garantija/Grąžinimas

9.1. Pardavėjas „Dirbtiniai žiedai“ UAB suteikia 7 (septinių) darbo dienų prekės pakeitimo ir pinigų grąžinimo garantiją visoms prekėms, jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos (plačiau 9.5 ir 9.6 punktai).

9.2. Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais (LR Civilinio kodekso 6.367 str.)).

9.3. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse bei Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217, nustatytas teises. Jei pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma šių taisyklių 9.2. ir 9.3. punktuose nustatyta pinigų grąžinimo tvarka.

9.4 Brokuotos prekės yra keičiamos ar grąžinamos pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje.

9.5 Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas arba persigalvoja, pirkėjas padengia prekės siuntimo išlaidas ( kurios atsiranda grąžinant prekes), negrąžinamos persiuntimo išlaidos (užkurias jau sumokėjo), taip pat jam yra negrąžinama  suma (komisinis mokestis už įmokų surinkimą), kurią nuskaičiavo mokėjimai.lt sistema iš pardavėjo (DIRBTINIAI ŽIEDAI UAB). 

9.6. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 •  Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje (pirkėjas pats atsako už pakuotės išsaugojimą prekės grąžinimo/siuntimo metu);
 •  Grąžinama prekė turi būti nesugadinta pirkėjo;
 •  Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
 •  Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo gauta;

9.7. Pinigai už prekę grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų.

9.8. Visi skundai dėl prekės gali būti teikiami ir adresuojami www.perkupigu.lt meniu skiltyje „Apie mus” nurodytais kontaktais.

9.9. Kilus klausimams, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi. Maloniai Jums padėsime ir suteiksime visą reikiamą informaciją.

9.10. Klientų aptarnavimo skyriaus tel.:  +37061116585

 

9. Kitos nuostatos

9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

9.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

 

Back to Top